Κάθε βράδυ, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων, από τη 1 π.μ.:

 Χρυσαφένιος   ώρες 

Είσοδος μόνο 10,-
για 10 ώρες.

για 10 ώρες.

Δευ-Παρα μόνο 9.50, Σαββατοκύριακα μόνο 12.00 Ποτά-mvz.
Από την 11η ώρα μόνο
2,20 / ώρα.