Όροι χρήσης

 

Γενικά / Πεδίο εφαρμογής


Οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «GTC») ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η PL-Saunabetriebs GmbH Metropol-Sauna (εφεξής «Metropol-Sauna») στις εγκαταστάσεις της Φρανκφούρτης και του Έσσεν και από επισκέπτες (εφεξής που αναφέρεται ως «επισκέπτης» που ονομάζεται) γίνονται δεκτές. Επιπλέον, οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις άλλες συμβατικές και οιονεί συμβατικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Metropol-Sauna και του επισκέπτη. Όταν χρησιμοποιείτε το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει η Metropol-Sauna, αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θεωρούνται ότι συμφωνούνται ως δεσμευτικοί, εκτός εάν κάτι άλλο έχει συμφωνηθεί γραπτώς με τον διευθύνοντα σύμβουλο ή είναι υποχρεωτικό από το νόμο. Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις έρχονται σε αντίθεση με το παρόν - με την επιφύλαξη προηγούμενης ρητής γραπτής έγκρισης από τη Metropol-Sauna.

συμμόρφωση με τους όρους


Ο επισκέπτης δικαιούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της σάουνας Metropol στον συμφωνημένο βαθμό από τη σύναψη της σύμβασης. Ο επισκέπτης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του σπιτιού και τους κανονισμούς χρήσης που είναι αναρτημένοι στη σάουνα καθώς και τις οδηγίες του προσωπικού εξυπηρέτησης. Οι κάρτες μπόνους που διανέμονται προσωπικά από τη Metropol-Sauna δεν μεταβιβάζονται, οποιαδήποτε μεταφορά (ιδίως πώληση) απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Metropol-Sauna.

ώρες λειτουργίας


Η Metropol Sauna δικαιούται να αλλάξει τις ώρες λειτουργίας της ανά πάσα στιγμή. Όλες οι τιμές μπορούν να υπολογιστούν εκ νέου και να προσαρμοστούν από το Metropol-Sauna ανά πάσα στιγμή. Η μετάφραση που δημιουργείται αυτόματα σε διάφορες γλώσσες που παρουσιάζεται στον ιστότοπο (www.Metropol-Sauna de και υποσελίδες) παρέχει μη δεσμευτικές πληροφορίες για τον επισκέπτη. Παρά την άσκηση της μεγαλύτερης δυνατής προσοχής, ο πάροχος δεν μπορεί να αναλάβει καμία εγγύηση ή ευθύνη για την ορθότητα της μετάφρασης ή την πληρότητά της.  

Υγεία, χρήση εξοπλισμού γυμναστικής και σάουνας με δική σας ευθύνη


Ο επισκέπτης είναι πλήρως υπεύθυνος για την κατάσταση της υγείας του. Ο επισκέπτης διαβεβαιώνει ότι δεν γνωρίζει κανέναν υγειονομικό ή σωματικό περιορισμό ή/και λαμβάνει φάρμακα που θα εμπόδιζαν τη χρήση της σάουνας ή του εξοπλισμού γυμναστικής. Η δράση ενάντια στην καλύτερη γνώση και άλλες αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές είναι σε βάρος του επισκέπτη. Η χρήση των εγκαταστάσεων σάουνας και του εξοπλισμού γυμναστικής της σάουνας Metropol είναι εθελοντική και με δική σας ευθύνη.

 

αποζημίωση


Το Metropol-Sauna διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του επισκέπτη. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για κακή χρήση των διαδικτυακών σταθμών (χρήση ή λήψη παράνομου περιεχομένου, συμπεριφορά σχετική με το ποινικό δίκαιο κ.λπ.) ή ζημιά στους χώρους του Metropol-Sauna ή στα αντικείμενα χρήσης και στην επίπλωση του.


Σε περίπτωση ζημιάς, απώλειας ή μεγάλης βρωμιάς των ακόλουθων ειδών, καταβάλλεται αποζημίωση ύψους: 12 ευρώ ανά ζευγάρι παπούτσια μπάνιου. 6 ευρώ ανά πετσέτα. 20 EUR ανά κλειδί ή/και κλειδαριά. 45 EUR ανά καρφίτσα του πολυ-γυμναστηρίου. 20 EUR ανά κλειδί διαδρόμου. 50 ευρώ ανά πομπό. Για μεγάλη βρωμιά άλλων αντικειμένων ή των χώρων της σάουνας Metropol, ο υπεύθυνος επισκέπτης πρέπει να καταβάλει αποζημίωση 30,00 ευρώ.

Για ψευδείς συναγερμούς του αυτόματου συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς που προκαλούνται από βαριά αμέλεια (ιδίως το κάπνισμα προϊόντων καπνού εκτός των επιτρεπόμενων περιοχών), απαιτούμε αποζημίωση τουλάχιστον 750 ευρώ για την ανάπτυξη της πυροσβεστικής, οποιαδήποτε επιθεώρηση του ανιχνευτή και απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής λειτουργίας.


Το Metropol-Sauna διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει περαιτέρω ζημιές. Ο επισκέπτης είναι ελεύθερος να αποδείξει ότι η ζημιά ήταν μικρότερη.

 

μυστικότητα


Σημείωση σύμφωνα με την § 33 BDSG: Το όνομα και η διεύθυνση του επισκέπτη καθώς και άλλα απαραίτητα δεδομένα αποθηκεύονται σε αυτοματοποιημένα αρχεία σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους που δεν συνδέονται με τη χρήση της σάουνας/επεξεργασίας σύμβασης χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου.

 

βιντεοπαρακολούθηση


Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι χώροι της σάουνας του Metropol (ιδιαίτερα θυρίδες, χώρος ταμείου, υδρομασάζ, μπαρ, είσοδοι) βρίσκονται υπό παρακολούθηση βίντεο. Οι ηχογραφήσεις θα διατίθενται στις ανακριτικές αρχές μόνο κατόπιν αιτήματος - εφόσον και για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο σε μεμονωμένες περιπτώσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών μας και για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Οι ηχογραφήσεις αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά, είναι τεχνικά ασφαλείς και δεν είναι προσβάσιμες στους επισκέπτες ή το προσωπικό. Όλα τα δεδομένα βίντεο θα διαγραφούν μετά από 10 ημέρες το αργότερο. Τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων

 

Τον περιορισμό της ευθύνης


Η Metropol-Sauna ή οι αντιπρόσωποί της ευθύνονται μόνο για ζημιές σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ανεξάρτητα από το νομικό λόγο, σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας. Ο αποκλεισμός της ευθύνης ισχύει ιδίως για απρόβλεπτα γεγονότα, πολιτικές επιρροές, πολέμους και φυσικές καταστροφές. Ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για την εκ του νόμου ευθύνη για ζημία που προκύπτει από τραυματισμό στη ζωή, στα άκρα ή στην υγεία. Το ποσό της αποζημίωσης περιορίζεται στο ύψος της τιμής της διαμεσολαβούμενης υπηρεσίας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ρούχα και άλλα αντικείμενα που φέρνουν μαζί τους, ιδιαίτερα τιμαλφή και χρήματα. Ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει μόνο εφόσον τίποτα άλλο δεν ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση αμέλειας αποκλείεται επίσης η ευθύνη για πιο απομακρυσμένες επακόλουθες ή έμμεσες ζημίες.

 

Άλλες Διατάξεις


Για όλες τις διαφορές μεταξύ του επισκέπτη και της Metropol-Sauna, για οποιονδήποτε νομικό λόγο, η Frankfurt aM συμφωνείται ως τόπος δικαιοδοσίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης είναι έμπορος κατά την έννοια του Εμπορικού Κώδικα, ο επισκέπτης δεν έχει γενικό τόπο δικαιοδοσίας στο η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ή μετά τη σύναψη της σύμβασης έχει μετεγκαταστήσει την κατοικία ή τον συνήθη τόπο διαμονής του εκτός του πεδίου εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή αυτό δεν είναι γνωστό κατά τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής.

Η γερμανική νομοθεσία ισχύει αποκλειστικά για όλες τις διαφορές μεταξύ του επισκέπτη και της Metropol-Sauna.  Ο επιχειρηματίας δεν αναλαμβάνει να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.


Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καταστεί άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ.

Φρανκφούρτη επί του Μάιν, 01 Οκτωβρίου 2019